بسته هاي آموزشي محيط زيست (Environment)
شامل فایلهای doc, pdf, ppt و فیلمهایی در زمینه محیط زیست / / نوع محصول: CD / تعداد: 1 عدد / قيمت: 7.500 تومانشامل انواع اطلاعات ازقبیل فایلهای ورد، پاورپوینت، فیلم و انیمیشن های مرتبط با آلودگی هوا (Air Pollution) / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانمحتوا: اطلاعات فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های آلودگی آب / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانفایل ها و اطلاعات مفید و کاربردی در مورد آلودگی خاک / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل انواع اطلاعات ازقبیل فایلهای ورد، پاورپوینت، فیلم و انیمیشن در ارتباط با حیوانات / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.500 تومانمحتوا: اطلاعات بصورت فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های جنگل / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانمحتوا: اطلاعات فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های مواد زائد جامد / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.500 تومان
Loading
Please wait...